Jedynym sposobem na zmniejszenie opłat za energię jest wpływanie na to, jakie ilości energii się zużywa. Wydaje się to oczywiste, ale czy jest możliwe zużywanie mniej energii i jednoczesne utrzymanie dotychczasowego poziomu jakości i komfortu w firmie?

Istnieją dwa sposoby zwiększania dostępnej ilości energii elektrycznej: budowa nowych źródeł wytwarzania energii (Odnawialne Źródła Energii) lub znajdowanie sposobów na mniejsze zużycie energii, którą już mamy poprzez: realizację odpowiedniej polityki proekologicznej, zwiększanie świadomości związanej ze znaczeniem oszczędzania energii, edukację pracodawców i pracowników, wyrobienie nawyków związanych z oszczędzaniem.

Czytaj dalej

Dobre praktyki czy to się opłaca ? na przykładzie TESCO

Wiele firm podejmuje różnorodne działania mające na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również obniżenie kosztów wykorzystania energii.

Tesco należy do firm, które podejmuje szerokie działania o charakterze proekologicznym.
Tesco opublikowało Raport Społecznej Odpowiedzialności, w którym dokładnie opisało swoją strategię działania w stosunku do pięciu filarów: odpowiedzialne zakupy, produkty wysokiej jakości i promocja zdrowego stylu życia, atrakcyjne miejsca pracy, wsparcie lokalnych społeczności oraz troska o środowisko.

Szczególne miejsce w Raporcie znalazły rozwiązania proekologiczne, ponieważ firma zobowiązała się do 2020 r. zredukować emisję CO2 z dystrybucji o 25%, emisję pochodzącą z budynków o 50% oraz z dostaw o 30%.

Czytaj dalej