Światło, ciepło, transport, produkcja przemysłowa: to dzięki energii mamy dostęp do tych usług, niezbędnych w codziennym życiu nie tylko obywateli, ale również przedsiębiorstw. Żadna firma nie może sobie wyobrazić prawidłowego funkcjonowania bez użycia komputerów, sprzętów biurowych, klimatyzacji, ciepłej wody, światła czy specjalistycznych maszyn. Jednakże, każde zużycie energii niesie za sobą wysokie koszty.

Odbiorcami szkoleń z zakresu rozwiązań proekologicznych, ekoinnowacji i odnawialnych źródeł energii będą pracownicy, kadra zarządzająca, bądź właściciele ww. MP, dysponujący różnym poziomem wykształcenia oraz szerokim przedziałem wiekowym.

W ramach projektu przewidziano udział 100 Mikroprzedsiębiorstw oraz ich 120 pracowników, w tym min. 60 kobiet, a także min. 24 osób powyżej 50 roku życia (50+). …

Czytaj dalej

Rozwiązania energooszczędne

Zarządzanie systemem wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz energooszczędne ogrzewanie
Wśród dostępnych rozwiązań wymienić można wysoce wydajne systemy HVAC
ze zintegrowaną automatyką, która zmniejsza zużycie energii i utrzymuje komfort oraz
jakość powietrza w pomieszczeniach w tym samym czasie.

W systemach HVAC budynku istnieją znaczne rezerwy w postaci innowacyjnych możliwości redukcji
zużycia energii, np.:
• wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w skojarzeniu ( minikogeneracja);
• odzysk ciepła w systemach wentylacji; …

dom
Czytaj dalej