Czysty biznes – czysty zysk

Światło, ciepło, transport, produkcja przemysłowa: to dzięki energii mamy dostęp do tych usług, niezbędnych w codziennym życiu nie tylko obywateli, ale również przedsiębiorstw. Żadna firma nie może sobie wyobrazić prawidłowego funkcjonowania bez użycia komputerów, sprzętów biurowych, klimatyzacji, ciepłej wody, światła czy specjalistycznych maszyn. Jednakże, każde zużycie energii niesie za sobą wysokie koszty.

Odbiorcami szkoleń z zakresu rozwiązań proekologicznych, ekoinnowacji i odnawialnych źródeł energii będą pracownicy, kadra zarządzająca, bądź właściciele ww. MP, dysponujący różnym poziomem wykształcenia oraz szerokim przedziałem wiekowym.

W ramach projektu przewidziano udział 100 Mikroprzedsiębiorstw oraz ich 120 pracowników, w tym min. 60 kobiet, a także min. 24 osób powyżej 50 roku życia (50+). …

zuzycie-energii
Źródło: http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/ChapterIntro3.aspx

hotele do-you-know

Źródło: http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/ChapterIntro3.aspx

Zużycie energii w przedsiębiorstwie
`
Zapotrzebowanie na energię będzie stale rosło ze względu na tendencję w budownictwie i nowoczesnych instalacjach wykorzystujących energię elektryczną
arrow_down
Największy udział w strukturze kosztów nadal będą stanowiły ogrzewanie i chłodzenie oraz oświetlenie
arrow_down
Dostosowanie budynków tak aby pełniły funkcję samowystarczalnych stacji energetycznych na poziomie lokalnym może zapewnić im częściowe pokrywanie zapotrzebowania energetycznego.
arrow_down
Korzyści
Wytwarzanie własnej energii przez firmę pozwala kontrolować jej koszty i zapewnia niezawodność dostaw, a także korzystanie wpływa na środowisko

doyouknow2