Dobre praktyki czy to się opłaca ? na przykładzie TESCO

Wiele firm podejmuje różnorodne działania mające na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również obniżenie kosztów wykorzystania energii.

Tesco należy do firm, które podejmuje szerokie działania o charakterze proekologicznym.
Tesco opublikowało Raport Społecznej Odpowiedzialności, w którym dokładnie opisało swoją strategię działania w stosunku do pięciu filarów: odpowiedzialne zakupy, produkty wysokiej jakości i promocja zdrowego stylu życia, atrakcyjne miejsca pracy, wsparcie lokalnych społeczności oraz troska o środowisko.

Szczególne miejsce w Raporcie znalazły rozwiązania proekologiczne, ponieważ firma zobowiązała się do 2020 r. zredukować emisję CO2 z dystrybucji o 25%, emisję pochodzącą z budynków o 50% oraz z dostaw o 30%.

Tesco w Polsce wypracowało własny system zmniejszania wpływu na środowisko poprzez:
• redukcję emisji CO2 do atmosfery poprzez zmniejszenie zużycia energii w sklepach, biurach i cen trach dystrybucji,
• zwiększenie odzysku surowców wtórnych,
• kształtowanie prawidłowych postaw interesariuszy wobec zagadnień związanych z ochroną śro dowiska naturalnego.

co2-tesco co2
Tesco poprzez wprowadzanie wielu nowoczesnych rozwiązań do swoich placówek stara się zrealizować cele oszczędności energetycznej, a także osiągnąć korzyści finansowe. W ostatnich latach w placówkach Tesco:
• zmieniono system ogrzewania z elektrycznego na gazowy,
• wymieniono oświetlenie na energooszczędne we wszystkich sklepach, co pozwoliło na zmniejszenie emisji CO2 o 7 ton w skali roku,
• założono pokrywy na zamrażarkach i chłodziarkach, rolety w meblach chłodniczych i kurtyny izometryczne w chłodniach, które chronią te urządzenia przed utratą zimna, a zatem pobierania mniejszej energii,
• zastosowano czujniki ruchu, a także czasowe baterie do wody w pomieszczeniach socjalnych.
energoszczedny Tesco rozpoczęło budowę w pełni energooszczędnych sklepów, które korzystają z energii naturalnej, dzięki panelom słonecznym, wiatrakom i gruntowym wymiennikom ciepła.
Tesco ma już 6 takich sklepów w: Zdzieszowicach (opolskie), Garwolinie (mazowieckie), Lubartowie (lubelskie), Grudziądzu (kujawsko-pomorskie) i Biskupcu (warmińsko-mazurskie).


Poniższe grafy przedstawiają schemat budowy energooszczędnego sklepu Tesco w Zdzieszowicach
panele-fotochroniczne
Panele fotowoltaiczne na dachu jednego z supermarketów
obieg-energii-ziemi-Tesco-zima
ekotesco
schemat-energii-energo-wiatrowej
obieg-energii-ziemi-Tesco

Opracowanie na podstawie : Raportu dostępnego na stronie:
http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/download/raport-2010-2011.pdf