Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach

Projekt „Odnawialne źródła energii – szansą dla dolnośląskich firm i rozwoju gospodarczego regionu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Cel:

Projekt zakłada zrealizowanie otwartych szkoleń oraz doradztwa w zakresie dostosowywania firm do potrzeb ekologicznych, wypracowania indywidualnych ścieżek wdrażania pro-ekologicznych rozwiązań dla każdego z przedsiębiorstw w celu łamania barier związanych z brakiem stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) i innych rozwiązań proekologicznych przez MMŚP na Dolnym Śląsku.

hand

Adresaci:

Projekt skierowany jest do 30 MMŚP działających lub planujących otworzyć działalność na Dolnym Śląsku. Odbiorcami projektu będzie 180 pracowników 30 MMŚP z terenu Dolnego Śląska, w tym 95 kobiet i 85 mężczyzn. Ponadto w projekcie będzie uczestniczyć min. 36 osób w wieku 50+.

Szkolenie i doradztwo:

W ramach projektu zostanie przeprowadzona edycja 10 szkoleń z 3 zakresów szkoleniowych:

 • Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i OZE w przedsiębiorstwie,
 • Rozwiązania ekologiczne w firmie + źródła finansowania dla personelu i kadr zarządzających,
 • Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie.

Każda z poszczególnych edycji liczy 3 ww. ścieżki edukacyjne. Czas trwania szkolenia: 4 dni szkoleniowe po 8h Liczba grup: 3 grupy po 6 os. w każdym szkoleniu Doradztwo: mobilne spotkania z poszczególnymi uczestnikami (2h) – audyt potrzeb związanych ze wsparciem w zakresie rozwiązań proekologicznych; stworzenie Planu wdrożenia proekologicznych rozwiązań w firmie (8h).

Korzyści: udziału w projekcie:

 • Wysoka jakość: Uczestnicy projektu zdobędą kwalifikacje oraz umiejętności na najwyższym poziomie, dzięki profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu trenerów praktyków;
 • Bezpłatne uczestnictwo: Udział w szkoleniach oraz doradztwie jest całkowicie bezpłatny, ze względu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przede wszystkim praktyka: Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu (4-dniowe szkolenia) pozwalają na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), ale przede wszystkim praktycznej, polegającej na przygotowaniu pełnego planu wdrażania zaproponowanych rozwiązań proekologicznych w Państwa Przedsiębiorstwie. typek

Gotowy plan wdrażania rozwiązań proekologicznych w Państwa Przedsiębiorstwie przygotowany we współpracy z profesjonalnym doradcą.

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe,
 • Tematyka szkoleń dostosowana do preferencji Państwa Przedsiębiorstw,
 • Profesjonalni trenerzy oraz doradcy,
 • Dogodne miejsca i terminy szkoleń,
 • Zajęcia indywidualne (mała liczba uczestników).

 

PRZYDATNE LINKI

www.efs.gov.pl
www.efs.dolnyslask.pl
www.parp.gov.pl
www.inwestycjawkadry.pl