Rozwiązania ekologiczne w firmie, OZE + źródła finansowania

training

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 cykli szkoleniowo-doradczych z zakresu Rozwiązań ekologicznych w firmie wraz z OZE, dzięki którym pracownicy poszczególnych MMŚP uzyskają/uzupełnią niezbędną wiedzę z zakresu wprowadzania w ich firmie rozwiązań ekologicznych, ze szczególnym skupieniem się na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE).

Program szkoleń zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych MMŚP, tak aby w jak najlepszy sposób sprostać ich oczekiwaniom oraz wymaganiom z zakresu OZE.
 

 

DODATKOWO  każde przedsiębiorstwo które weźmie udział w cyklu szkoleniowo doradczym otrzyma opracowany INDYWIUDALNY PLAN WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH w oparciu o indywidualne doradztwo.

 

Ikona zadziwonFORMULARZ zgłoszeniowybezpłatne

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE

 

CEL I FORMA SZKOLENIA

Uczestnicy/ki szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie rozwiązań ekologicznych, w tym, wiedzę z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w swojej firmie, w tym: fotowoltaiki. wiatraków, jak również dowiedzą się jak taką inwestycję finansować. Dodatkowo przewidujemy panel poświęcony optymalizacji kosztów energii w działalności.

Szkolenie prowadzone będzie w sposób praktyczny i jak najbardziej efektywny. W zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek stosowane będą wykłady, dyskusje, burze mózgów, stadium przypadku – case study oraz pracę w małych grupach.

bezpłatne

MIEJSCE SZKOLENIA

ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław*
 

kutnowska-zdjecie

ZAPEWNIAMY

Przerwy Kawowe oraz Przerwy Obiadowe

Komplet Materiałów Szkoleniowych

Profesjonalnych Trenerów, którzy są Praktykami

Zajęcia w Małych Grupach

a po szkoleniu Indywiudalny Audyt Państwa Firmy i Przygotowanie Planu Wrdożeń Najefektywniejszych Rozwiązań dla Państwa branży
bezpłatne

TERMIN SZKOLENIA   

4 dni – 32 godziny szkoleniowe.

Najbliższe terminy szkolenia
(zgodnie z harmonogramem )

 

– nabór trwa , najbliższe terminy :

23-26 czerwiec

30-03 lipiec

07-10 lipiec

14-17 lipiec

28-31 lipiec

Sprawdź kolejne terminy 2014 i zadzwoń !

 

Wspólnie znajdziemy dogodny termin !

CAŁY CZAS NOWE TERMINY !

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ na dowolny termin !

NOWE TERMINY JUŻ WKRÓTCE – ZADZOWŃ – DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ !


Nabór ciągły, kolejne terminy już wkrótce – Liczba miejsc ograniczona

Ikona zadziwonFORMULARZ zgłoszeniowy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISZ SIĘ !

PROGRAM SZKOLENIA 

DZIEŃ I 

1. Zasoby, potencjał i możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii – wady i zalety stosowanych rozwiązań
2. Energetyka prosumencka
3. Biomasa
Biouprawy
Biopaliwa gazowe – biogaz (rodzaje i sposoby otrzymywania)
– biogazownie rolnicze
– z oczyszczalni ścieków
– generatory zasilane biogazem,
Wykorzystanie biomasy odpadowej
Zastosowanie i czynniki ekonomiczne
Praktyczne przykłady rozwiązań instalacji na biomasę w mikroprzedsiębiorstwach
Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza kosztów i korzyści wybranego projektu inwestycyjnego
4. Energia wiatru
Strefy energetyczne wiatru w Polsce
Podstawy działania i budowa elektrowni wiatrowej, przykłady, silniki i generatory wiatrowe, realizacja inwestycji.
Możliwości zastosowania i montaż
Elektrownie wiatrowe w Polsce i na świecie
Przykładowe instalacje małych wiatraków w mikroprzedsiębiorstwach
Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza kosztów i korzyści wybranego projektu inwestycyjnego
5. Energia geotermalna
Mapa gęstości strumienia cieplnego na obszarze Polski
Pompy ciepła – rodzaje pomp w kontekście ich zastosowania dla przedsiębiorców, montaż, korzyści z zastosowania
Przykładowe rozwiązanie pompy ciepła w mikroprzedsiębiorstwach
Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza kosztów i korzyści wybranego projektu inwestycyjnego
6. Case study
Fabryka pelletów,
Farmy wiatrowe,
Modułowe instalacje do wytwarzania energii z biomasy i odpadów organicznych
Inwestowanie w obszarze OZE – Krok po kroku

DZIEŃ II

1. Energia Słoneczna
Kolektory wodne i ich zastosowanie
Panele fotowoltaiczne i ich zastosowanie
2. Rozwój przemysłu na świecie
Nowe produkty (hybrydy ogrzewanie wody + produkcja prądu)
Nowe produkty (panele fotowoltaiczne)
Nowe materiały budowlane (dachy)
Magazyny energii
3.Wykorzystanie energii słonecznej w praktyce
Nasłonecznienie w Europie
Nasłonecznienie w Polsce
Wykorzystanie produktów czerpiących energię ze słońca
4.Technika
Budowa i działanie kolektora wodnego
Budowa i działanie panela fotowoltaicznego
5.Przykłady wykorzystania fotowoltaiki u naszych sąsiadów
Instalacje domowe Niemcy
Elektrownie Niemcy
Elektrownie Czechy
6.Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu w Polsce
Wydajność paneli fotowoltaicznych
Przykłady monitoringu pracy urządzeń w Polsce
7.Urządzenia do produkcji prądu
Panele fotowoltaiczne
Inwertery
Konstrukcje
8.Uzyski i Przychody
Uzyski Czechy
Uzyski Polska
Analizy zwrotu

DZIEŃ III

1.Prawo Energetyczne
Obowiązujące przepisy
Zmiany po wejściu w życie Ustawy OZE
2.Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)
Obowiązek zmian legislacyjnych
Wsparcie źródeł OZE
3.Aspekty prawne budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej
Zgłoszenie
Wniosek o warunki przyłączenia
Rodzaj instalacji i możliwości produkcji prądu (własne potrzeby i sprzedaż)
4.Aspekty prawne budowy elektrowni fotowoltaicznej
Przepisy prawne
Plany zagospodarowania terenu
Karty i raporty odziaływania na środowisko
5.Etapy realizacji elektrowni fotowoltaicznej :  WZ i  Wniosek o Przyłącze
Wybór lokalizacji
Wnioski o wydanie warunków zabudowy
Wniosek o przyłącze
6.Etapy realizacji elektrowni fotowoltaicznej :  Warunki Przyłącza i Budowa Przyłącza
Otrzymujemy warunki przyłącza
Projektowanie stacji i linii
Uzyskanie WZ dla stacji i linii
Pozwolenie budowlane
Uzgodnienie projektu z zakładem energetycznym
Budowa przyłącza
7.Etapy realizacji elektrowni fotowoltaicznej :  Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej
Przygotowanie terenu i budowa konstrukcji
Montaż paneli i inwerterów
Montaż okablowania i systemów zabezpieczających
Budowa opłotowania, monitoring
Projektowanie na etapie wniosku o warunki zabudowy
Projektowanie i wizja lokalna na etapie projektowania przyłącza
Uzgadnianie projektu z zakładem energetycznym
8. Pytania i Odpowiedzi – panel dyskusyjny

DZIEŃ IV

1. Optymalizacja kosztów
Jak za pomocą rozwiązań proekologicznych zmniejszyć koszty działalności firmy
Stopa zwrotu
Praktyczne zastosowanie
2. Finansowanie rozwiązań proekologicznych
Dofinansowanie unijne oraz alternatywne finansowanie inwestycji w rozwiązania proekologiczne lata 2014-2020  

Warunki ukończenia szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika/Uczestniczki w co najmniej 80% godzin szkoleniowych. Uczestnik/Uczestniczka poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEiN (Dz.U. nr 31 poz. 216).

Udział w szkoleniu poprzedza Audyt potrzeb, a każde szkolenie zakończone jest doradztwem w celu opracowania INDYWIUDALNEGO PLANU WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH

BONUS

Nasz doradca przygotuje całkowicie bezpłatnie w oparciu o analizę Twojej firmy specjalny plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych w Twojej firmie- otrzymasz gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy, aby zaoszczędzić. Czy to będzie wymiana oświetlenia, zamontowanie kolektorów słonecznych wykorzystanie fotowoltaiki – tego dowiesz się od Naszego doradcy. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie !

 

 

Ikona zadziwonFORMULARZ zgłoszeniowy

bezpłatne

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISZ SIĘ

ZANIM TWOJE MIEJSCE ZAJMĄ INNI !

 

H A R M O N O G R A M   P R O C E S U   S Z K O L E N I O W E G O

 

Rok

2013/2014

2014

2015

Kwartał

IV

I

II

Miesiąc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Realizacja 1 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 2 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 3 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 4 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Realizacja 5 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Realizacja 6 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Realizacja 7 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Realizacja 8 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Realizacja 9 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Realizacja 10 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia szkoleń.

Harmonogram może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

Ikona zadziwon