Rozwiązania energooszczędne

Zarządzanie systemem wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz energooszczędne ogrzewanie
Wśród dostępnych rozwiązań wymienić można wysoce wydajne systemy HVAC
ze zintegrowaną automatyką, która zmniejsza zużycie energii i utrzymuje komfort oraz
jakość powietrza w pomieszczeniach w tym samym czasie.

W systemach HVAC budynku istnieją znaczne rezerwy w postaci innowacyjnych możliwości redukcji
zużycia energii, np.:
• wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w skojarzeniu ( minikogeneracja);
• odzysk ciepła w systemach wentylacji; …

dom


duk3

Odnawialne źródła energii (OZE)

Przykładowe sposoby obniżenia zużycia energii dzięki zastosowaniu technologii:

 • Kolektory słoneczne

  Urządzenia wykorzystywane do przekształcania energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna, która dociera do kolektora zamienia się na nośnik ciepła energii cieplnej, a więc ciecz (woda, glikol) lub gaz (np. powietrze).

  Kolektory słoneczne najczęściej wykorzystywane są do:
  – podgrzewania wody użytkowej,
  – podgrzewania wody basenowej,
  – wspomagania centralnego ogrzewania,
  – chłodzenia budynków,
  – ciepła technologicznego.
  duk4
 • Panele fotowoltaiczne

  Są to elementy półprzewodnikowe, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
  Fotoogniwa są stosowane przede wszystkim jako trwałe, o dużej niezawodności źródła energii elektrycznej w elektrowniach słonecznych, kalkulatorach, zegarkach, plecakach, sztucznych satelitach, samochodach z napędem hybrydowym, a także w automatyce, jako czujniki fotoelektryczne i fotodetektory w fotometrii.

duk5

 • Pompy ciepła

  Jest to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.
  Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:
  • gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki),
  • przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu),
  • klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń),
  • chłodnictwie,
  • ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
  • podgrzewaniu wody użytkowej

  Pompa ciepła działa w sposób bezpieczny dla środowiska, domu I miejsca pracy. Ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła nie grozi wybuchem, czy ulatnianiem czadu. Podczas jej pracy nie wydziela się dwutlenek węgla.

duk6

 • Małe elektrownie wiatrowe

  Elektrownia wiatrowa wytwarza energię przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Uważana jest za ekologiczną, ponieważ wytwarza energię bez spalania żadnego paliwa.
  Elektrownie wiatrowe o mocach nie przekraczających 1000W można zaliczyć do mini a z punktu widzenia energetyki nawet mikroźródeł. Zwykle takie elektrownie są montowane w miejscach, gdzie pobór energii jest niewielki a koszt podłączenia instalacji i opomiarowania odbiorników stosunkowo wysoki.
  Zalety:
  – niski koszt,
  – prosta konstrukcja zapewniająca niezawodność i długowieczność,
  – źródło tanie energii gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej,
  – źródło awaryjnego zasilania, np. podczas burzy.