Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 cykli szkoleniowo-doradczych z zakresu Zarządzania środowiskiem w firmie, dzięki którym pracownicy poszczególnych MMŚP uzyskają/uzupełnią niezbędną wiedzę z zakresu obowiązku  rozliczania się za korzystanie ze środowiska oraz wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie i optymalizacji kosztów działalności.

Program szkoleń zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych MMŚP, tak aby w jak najlepszy sposób sprostać ich oczekiwaniom i zaproponować najlepsze "skrojone wg. ich potrzeb" rozwiązania.

ludki
 

 

DODATKOWO  każde przedsiębiorstwo które weźmie udział w cyklu szkoleniowo doradczym otrzyma opracowany INDYWIUDALNY PLAN WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH w oparciu o indywidualne doradztwo.

 

Ikona zadziwonFORMULARZ zgłoszeniowybezpłatne

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE

 

 

CEL I FORMA SZKOLENIA

Uczestnicy/ki szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie rozwiązań ekologicznych, w tym, wiedzę z zakresu sprawozdawczości środowiskowej, jak uniknąć kar za korzystanie ze środowiska, dodatkowo na szkoleniu poruszone zostaną kwestie : rozwiązań ekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w firmie, w tym: fotowoltaiki. wiatraków. Uczestnicy/ki dowiedzą się jak taką inwestycję finansować. Dodatkowo przewidujemy panel poświęcony optymalizacji kosztów energii w działalności.

Szkolenie prowadzone będzie w sposób praktyczny i jak najbardziej efektywny. W zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek stosowane będą wykłady, dyskusje, burze mózgów, stadium przypadku – case study oraz pracę w małych grupach.

bezpłatne

MIEJSCE SZKOLENIA

ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław*
 

kutnowska-zdjecie

ZAPEWNIAMY

Przerwy Kawowe oraz Przerwy Obiadowe

Komplet Materiałów Szkoleniowych

Profesjonalnych Trenerów, którzy są Praktykami

Zajęcia w Małych Grupach

a po szkoleniu Indywiudalny Audyt Państwa Firmy i Przygotowanie Planu Wrdożeń Najefektywniejszych Rozwiązań dla Państwa branży
bezpłatne

TERMIN SZKOLENIA   

4 dni – 32 godziny szkoleniowe.

Najbliższe terminy szkolenia
(zgodnie z harmonogramem )

 

– nabór trwa


Nabór ciągły, kolejne terminy już wkrótce – Liczba miejsc ograniczona

ZADZWOŃ i UMÓW SIĘ NA WYGODNY TERMIN !

Ikona zadziwon

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISZ SIĘ !

PROGRAM SZKOLENIA 

DZIEŃ I 

 

DZIEŃ II

 

DZIEŃ III

1. Przyczyny i potrzeby rozwoju odnawialnych źródeł energii
– pakiet klimatyczny z Kyoto
– pakiet klimatyczno – energetyczny UE
– klimat i obecne zasoby surowców naturalnych na ziemi
2. Zróżnicowanie źródeł energii odnawialnej i możliwości ich zastosowania w Polsce
– energia wiatru
– energia wody
– energia geotermalna
– biomasa
– energia słoneczna
3. Prawo Energetyczne
– obowiązujące przepisy
– zmiany po wejściu w życie Ustawy OZE
4. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)
– obowiązek zmian legislacyjnych
–  wsparcie źródeł OZE
5. Aspekty prawne budowy źródeł OZE
– zgłoszenie mikroinstalacji
– wniosek o wydanie warunków zabudowy elektrowni
– wniosek o wydanie warunków przyłączenia
6. Wykorzystanie energii słonecznej w praktyce i dlaczego Fotowoltaika ?
– rozwój przemysłu na świecie
– nasłonecznienie w Europie
– nasłonecznienie w Polsce
7. Wykorzystanie energii słonecznej w Polsce
– wydajność paneli fotowoltaicznych
– uzyski
– analizy zwrotu

DZIEŃ IV

1. Optymalizacja kosztów
Jak za pomocą rozwiązań proekologicznych zmniejszyć koszty działalności firmy
Stopa zwrotu
Praktyczne zastosowanie
2. Finansowanie rozwiązań proekologicznych
Dofinansowanie unijne oraz alternatywne finansowanie inwestycji w rozwiązania proekologiczne lata 2014-2020  

Warunki ukończenia szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika/Uczestniczki w co najmniej 80% godzin szkoleniowych. Uczestnik/Uczestniczka poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEiN (Dz.U. nr 31 poz. 216).

Udział w szkoleniu poprzedza Audyt potrzeb, a każde szkolenie zakończone jest doradztwem w celu opracowania INDYWIUDALNEGO PLANU WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH

BONUS

Nasz doradca przygotuje całkowicie bezpłatnie w oparciu o analizę Twojej firmy specjalny plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych w Twojej firmie- otrzymasz gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy, aby zaoszczędzić. Czy to będzie wymiana oświetlenia, zamontowanie kolektorów słonecznych wykorzystanie fotowoltaiki – tego dowiesz się od Naszego doradcy. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie !

 

 

Ikona zadziwonFORMULARZ zgłoszeniowy

bezpłatne

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISZ SIĘ

ZANIM TWOJE MIEJSCE ZAJMĄ INNI !

 

H A R M O N O G R A M   P R O C E S U   S Z K O L E N I O W E G O

 

Rok

2013/2014

2014

2015

Kwartał

IV

I

II

Miesiąc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Realizacja 1 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 2 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 3 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 4 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Realizacja 5 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Realizacja 6 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Realizacja 7 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Realizacja 8 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Realizacja 9 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Realizacja 10 edycji trzech ścieżek szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia szkoleń.

Harmonogram może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

Ikona zadziwon